Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

VORES FOLDER STÅR PÅ BIBLIOTEKERNE OG TURISTKONTORERNE
Kontaktoplysninger, dækningsområder og åbningstider for arkiverne
Udskriv selv folderen for 2021 - 2022 på to pdf-dokumenter
Klik på de aktive link: Bagside, forside


Internet- og e-mailadresser er aktive links på hjemmesiden

Stinesminde Havn 1961

Luftfotograf Sylvest Jensens billeder fra 1936

og frem er blevet tilgængelige via Det Kongelige Biblioteks hjemmeside - klik her

INTERN BESKED TIL ARKIVERNE

Vedrørende overspilning af film og video


Assens har brugt

Multi Video

Stefan Pedersen

Plantagen 6,  9530 Støvring

tlf. 40 18 44 20 / 98 65 40 08

Mariager Station 1950

Privatbanen Mariager-Faarup-Viborg blev indviet i 1927. I dag er sporet mellem Mariager og Handest Danmarks længste Veteranjernbane.

På stationen ankom ved aftenstid en cyklende, norsktalende turist umiddelbart efter 2. verdens-krig. Stationsbestyreren tilbød ham et måltid mad og natlogi.

Den flinke jernbanemand gav senere Thorbjørn Egner, alias cyklisten, inspiration til politimester Bastian i "Folk og Røvere i Kardemomme By".


KILDE: Anders Riis: "Med Mariane fra fjord til hede" 2009
OPSLAGSTAVLEN

Visborg Lokalarkiv er lukket og nu

en del af Hadsund Lokalhistoriske Arkiv

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

 

Et lokalarkiv har til formål at dokumentere egnens lokalhistorie

ved at indsamle dokumenter, billeder, beretninger, erindringer m.v. og stille dette materiale til rådighed for offentligheden.

 

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune (LMK) er en paraply-organisation for kommunens lokalarkiver.

Her koordineres arbejdet og erfaringer udveksles.

 

Hvert arkiv dækker et område, der kan være et eller flere sogne.

Der indsamles privat-, erhvervs- og foreningsarkiver, samt foto, film, kort og tegninger. Stort set alt har vores interesse.

 

Flere af arkiverne råder over kopier af materiale fra Statens Arkiver: Kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller m.v.

 

Har du materiale, som du finder interessant, men ikke vil af med, så kopierer, skanner eller affotograferer vi for dig.

 

Materiale til hjemmesiden kan sendes til

olebagger.handest@live.dk

 

 KLIK PÅ HOBRO-FANEN - BESØGSTID SKAL RESERVERES

KONTAKT DET ENKELTE ARKIV ANGÅENDE BESØG

Seneste ændring 19. oktober 2021