Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

INTERN BESKED TIL ARKIVERNE

Vedrørende IT - support

Hver ondag aften mellem kl. 19 og 21

Tilbuddet gælder ikke Arkibas

Kurt  tlf. 22 66 58 66

Erling  tlf. 28 50 47 91

Stinesminde Havn 1961

Luftfotograf Sylvest Jensens billeder fra 1936

og frem er blevet tilgængelige via Det Kongelige Biblioteks hjemmeside - klik her

Vedrørende overspilning af film og video

I Assens har vi brugt

Multi Video

Stefan Pedersen

Plantagen 6,  9530 Støvring

tlf. 40 18 44 20 / 98 65 40 08

Mariager Station 1950

Privatbanen Mariager-Faarup-Viborg blev indviet i 1927. I dag er sporet mellem Mariager og Handest Danmarks længste Veteranjernbane.

På stationen ankom ved aftenstid en cyklende, norsktalende turist umiddelbart efter 2. verdens-krig. Stationsbestyreren tilbød ham et måltid mad og natlogi.

Den flinke jernbanemand gav senere Thorbjørn Egner, alias cyklisten, inspiration til politimester Bastian i "Folk og Røvere i Kardemomme By".


KILDE: Anders Riis: "Med Mariane fra fjord til hede" 2009
Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

 

Et lokalarkiv har til formål at dokumentere egnens lokalhistorie

ved at indsamle dokumenter, billeder, beretninger, erindringer m.v. og stille dette materiale til rådighed for offentligheden.

 

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune (LMK) er en paraply-organisation for kommunens lokalarkiver.

Her koordineres arbejdet og erfaringer udveksles.

 

Hvert arkiv dækker et område, der kan være et eller flere sogne.

Der indsamles privat-, erhvervs- og foreningsarkiver, samt foto, film, kort og tegninger.

Stort set alt har vores interesse.

 

Flere af arkiverne råder over kopier af materiale fra Statens Arkiver: Kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller m.v.

 

Har du materiale, som du finder interessant, men ikke vil af med, så kopierer, skanner eller affotograferer vi for dig.

 

Materiale til hjemmesiden kan sendes til

olebagger.handest@live.dk

 

 KLIK PÅ HOBRO-FANEN ØVERST PÅ DENNE SIDE

EFTER ENDT FLYTNING ÅBNER LOKALARKIVET IGEN FOR GÆSTER

Seneste ændring 6. januar 2020